Reostusoht Muuga lahel / Pollution from the anchorage

Kelvingi, Leppneeme ja Rohuneeme elanikele on muret hakanud tekitama Muuga lahes ankrus seisvad laevad. Kardetakse, et laevadest väljapumbatav heitvesi võib kahjustada randasid. Tegelikult elatakse teadmatuses, kas üldse midagi pumbatakse. Tegelikult on pilsivee pumpamine merre Läänemeres keelatud kui tundlikus sisemeres. Kogu reovesi kogutakse kokku pilsitanki, mis hiljem sadamas tühjendatakse. Vältimaks reovee pumpamist salaja vette on laevadel […]

Read More