Uudised / News

Silja Line on otsustanud lahti lasta 400 töötajat, kellest 300 seilavad merd. Põhjuseks on kahju teeniv m/v „Silja Opera“. Kompanii on pidanud läbirääkimisi ametiühingutega, et leida lahendus probleemile uute kollektiivlepingute sõlmimisega matkelaevadel, mis lubaks võtta tööle võõrtöölisi eritingimustel. Sellisel viisil võiks „Silja Opera“ jälle hakata teenima kasumit ning kedagi ei tuleks lahti lasta. Seni on […]

Read More

Training in Crisis Management

Veel pole ära jõudnud lõppeda eelmine projekt, kui uus juba käsil. Projekti “Training in Crisis Management” tulemus saab olema internetipõhine treeningprogramm, mis simuleerib reaalset olukorda õlireostuse korral ning on suunatud juhtkonna tasemel olevatele ametnikele. Töö toimub Leonardo da Vinci programmi all. “Leonardo da Vinci on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. […]

Read More