Nädalavahetus tõi mitmete nõuete rikkumisega Emajõel kaasa väärteomenetlused

Veeteede Ameti pressiteade, 21.08.2017 Nädalavahetusel Tartus Emajõe festivali raames korraldatud kontrolli käigus avastasid Veeteede Ameti inspektorid hulgaliselt rikkumisi, mille suhtes algatati väärteomenetlused. Enamus rikkumisi oli seotud veesõiduki juhtimisega alkoholijoobes ning ilma nõutud tunnistuseta väikelaeva juhtimisega. Suuremale hulgale inimestest kujutas aga ohtu lõbusõitu teinud laev, mille pardal viibis lubatust oluliselt rohkem inimesi. Tartu Postimehes kajastust leidnud juhtumi kohta […]

Read More

Veeteede Amet tõhustab kontrolli laevatatavatel sisevetel

Veeteede Ameti pressiteade, 05.07.2013   Laevatatavatel sisevetel sõiduohutuse tagamiseks teeb Veeteede Amet järjest põhjalikumat järelevalvet. Tartu piirkonna väikelaevainspektorid on alates 10. juunist läbi viinud pistelisi reide Emajõel, millest viimase kolme käigus on kontrollitud 20 alust. Muu hulgas on kontrollitud ka Tartu maavanema korraldusega kehtestatud liikluspiirangu nõuete täitmist Emajõel Tartu linna piirides ja selles osas on […]

Read More

Valitsus andis maad Vara valla munitsipaalomandisse sadama rajamiseks

Killuke Valitsuse 21. juuli istungilt: Valitsus andis Vara valla munitsipaalomandisse Tartu maakonnas Vara vallas Rehemetsa külas asuva Liivanina paadisadama maaüksuse, mille pindala on veidi üle ühe hektari. Maa munitsipaliseerimise eesmärk on luua eeldused Liivanina paadisadama rajamiseks. Sadama rajamisega luuakse kohalikule elanikkonnale võimalused paremaks liikumiseks Emajõe-Peipsi järve vesikonnas ja tagatakse Vara vallas Emajõe suudmes asuva Praaga […]

Read More