Veeteede Amet tõhustab kontrolli laevatatavatel sisevetel

Veeteede Ameti pressiteade, 05.07.2013

 

Laevatatavatel sisevetel sõiduohutuse tagamiseks teeb Veeteede Amet järjest põhjalikumat järelevalvet. Tartu piirkonna väikelaevainspektorid on alates 10. juunist läbi viinud pistelisi reide Emajõel, millest viimase kolme käigus on kontrollitud 20 alust.

Muu hulgas on kontrollitud ka Tartu maavanema korraldusega kehtestatud liikluspiirangu nõuete täitmist Emajõel Tartu linna piirides ja selles osas on veeliiklejatele tehtud juba mitmeid hoiatusi. Veeteedel toimuvate sündmuste salvestamiseks on Veeteede Ameti kontrollkaatrile EVA-025 paigaldatud videoregistraator, mida saab rikkumiste puhul kasutada.

Tartu maavanema 24. aprilli 2013. a korraldusega kohustatakse laevajuhte sõitma Emajõel Tartu linna piires alates Emajõe parema kalda ülemisest ujulast kuni endise Kalakombinaadi kaini kiirusel, mis ei tekita lainetust.

Veeteede Amet paneb kõigile veekogul liiklejatele südamele jälgida olenemata veekogu liigist alati, et ei seata ohtu väikelaevas viibijaid ja kaasliiklejaid, ei kahjustataks ümbritsevat keskkonda ega tekitataks reostust.

Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõndi sõnul tuleb vee peal liigeldes alati säilitada kainet mõistust. „Elementaarse ohutuse tagamiseks vee peal liigeldes tuleks eelkõige järgida lihtsaid põhitõdesid: kanna alati päästevesti ja täida laevajuhi korraldusi, hoia oma paat ja varustus korras ning ära unusta head merepraktikat,“ lisas Kõnd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.