Valitsus andis maad Vara valla munitsipaalomandisse sadama rajamiseks

Killuke Valitsuse 21. juuli istungilt:

Valitsus andis Vara valla munitsipaalomandisse Tartu maakonnas Vara vallas Rehemetsa külas asuva Liivanina paadisadama maaüksuse, mille pindala on veidi üle ühe hektari. Maa munitsipaliseerimise eesmärk on luua eeldused Liivanina paadisadama rajamiseks.

Sadama rajamisega luuakse kohalikule elanikkonnale võimalused paremaks liikumiseks Emajõe-Peipsi järve vesikonnas ja tagatakse Vara vallas Emajõe suudmes asuva Praaga küla elanikele võimalus liikumiseks.

Sadama ja parkla rajamisega Liivanina paadisadama maaüksusele luuakse Praaga küla elanikele võimalus parkida oma transpordivahendeid ajaks, mil nad ise viibivad täielikult veega ümbritsetud Praaga külas oma majapidamistes. Liivanina paadisadamast oleks Praaga külla paadiga sõites kõige kiirem ja lühem tee.

Pool sellest maaüksusest on ärimaa ja teine pool tootmismaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.