Nädalavahetus tõi mitmete nõuete rikkumisega Emajõel kaasa väärteomenetlused

Veeteede Ameti pressiteade, 21.08.2017

Nädalavahetusel Tartus Emajõe festivali raames korraldatud kontrolli käigus avastasid Veeteede Ameti inspektorid hulgaliselt rikkumisi, mille suhtes algatati väärteomenetlused. Enamus rikkumisi oli seotud veesõiduki juhtimisega alkoholijoobes ning ilma nõutud tunnistuseta väikelaeva juhtimisega.

Suuremale hulgale inimestest kujutas aga ohtu lõbusõitu teinud laev, mille pardal viibis lubatust oluliselt rohkem inimesi. Tartu Postimehes kajastust leidnud juhtumi kohta täpsustuseks, et Veeteede Ameti inspektorid avastasid Emajõel lõbusõitu teinud alusel rikkumise, katkestasid selle sõidu ning alustasid väärteomenetlust.

Veeteede Amet tuletab kõikidele meelde, et väikelaevale või alla 12-meetri pikkusega laevale tohib peale võtta maksimaalselt nii palju inimesi, kui on lubatud laeva tunnistusel. Kõnealuse laeva puhul on selleks 36 inimest ja lisaks minimaalselt 3 meeskonnaliiget. Täpsemad asjaolud on selgitamisel väärteomenetluse käigus, kuid praegu saame kinnitada, et tunnistajate juuresolekul loeti laeval olnud inimesi kokku lubatust peaaegu kolm korda rohkem.

Veeteede Ameti väikelaevainspektor Henn Kuum ütleb, et selline laeva meeskonna poolt tekitatud olukord on hoolimatu ja üliohtlik. Kui inimesed ei ole kindlad, kui palju tasu eest lõbusõitu pakkuva laeva pardale inimesi võtta tohib, peab seda laeva meeskonnalt kõigepealt üle küsima. “Mitte kunagi ei tohi trügida laevale, kui on näha, et see on ülerahvastatud, sellises olukorras pannakse ohtu iseenda elu ja turvalisus veel liigeldes,” rõhutab Henn Kuum.

Ennekõike peab laeva meeskond tagama, et pardal ei viibiks rohkem inimesi kui on lubatud. Lisaks tuleb meeskonnal enne sõidu alustamist inimesi instrueerida, mida teha ohutuse tagamiseks ning kuidas käituda võimaliku õnnetuse korral. Oluline on ka see, et tasu eest vabaajareise tegeval laeval peab olema kehtiv tehniline ülevaatus ning kindlasti peab iga laeva pardal viibiva inimese jaoks olema nõuetekohane päästevarustus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.