Riik plaanib tänavu Rukki kanali hooldus-süvendustöid

Veeteede Ameti pressiteade, 16.01.2018

Seoses olukorraga, kus madala veetaseme korral võib esineda probleeme parvlaevaliiklusega Hiiumaa ja mandri vahel, plaanib riik sel aastal Rohuküla laevateel Rukki kanalis hoodus-süvendustöid.

Navigatsiooniinfos kajastub praegu minimaalne sügavus Rukki kanalis 4,7 meetrit. Kui veetase langeb, võib olla parvlaevadel seal sõitmisel probleeme. Meie andmetel ei annaks traalimistööd kanalis enam tulemusi, mistõttu on otstarbekas seal planeerida hooldus-süvendustöid, mille eesmärk on tagada kanali minimaalne sügavus 5,4 meetrit.

Tööde planeerimiseks on vaja vee erikasutusluba, taotluse selleks on Veeteede Amet juba esitanud Keskkonnaministeeriumile. Lisaks tuleb koostada tööde tingimused ja projekt, kuulutada välja hange jne. Seetõttu saab öelda, et tööd on riigil plaanis 2018. aasta teisel poolel. Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi kinnitusel on töödeks planeeritud ka vajalik raha.

Viimati tehti Rukki kanalis traalimistöid 2016. aasta oktoobris. See seisnes peamiselt kivide eemaldamises ja kanali põhja tasandamises. Tookordsete tööde tulemusena saavutati Rukki kanali vähim sügavus 5,2 meetrit. Need mõõdistustulemused olid esitatud keskmise veetaseme suhtes.

Vt ka Veeteede Ameti teade 26.10.2016: http://www.vta.ee/rukki- kanali-vahim-sugavus-parast- kivide-eemaldmaist-ja- traalimistoid-on-52-meetrit/

One thought to “Riik plaanib tänavu Rukki kanali hooldus-süvendustöid”

  1. Good afternoon,
    what is the volume of dregdign that will be operated?
    what kind of materials are present in the soil? (I heard rocks, is it correct?)
    When is released the tender for teh construction phase?

    Regards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.