Veeteede Amet tellib Soome lahe jäämurdeteenust Tallinna Sadamalt

IB Tarmo in Port of Hundipea
IB Tarmo in Port of Hundipea

Veeteede Ameti pressiteade, 24. oktoober 2012

Veeteede Amet sõlmis lepingu AS-iga Tallinna Sadam, kes tunnistati Soome lahel jäämurdeteenuse osutamiseks väljakuulutatud riigihanke edukaks pakkujaks.

Leping on sõlmitud aastateks 2013 kuni 2022, talvise navigatsiooni perioodiks 20. detsembrist kuni 20. aprillini, v.a esimesel aastal, kui lepingujärgne navigatsiooniperiood algab 2. jaanuaril 2013. Prahiraha suuruseks ühe ööpäeva eest on 37 500 eurot (millele lisandub käibemaks). Lepingu täielikuks jõustumiseks on AS Tallinna Sadam võtnud endale kohustuse omandada riigihanketingimustele vastav laev hiljemalt 30. novembriks 2012. Kohustuse tagamiseks on AS Tallinna Sadam maksnud Veeteede Ametile 250 000 eurot tagatisraha, mida neil on õigus tagasi saada pärast laeva omandamist.

Veeteede Ameti väljakuulutatud kümneaastase tähtajaga hankel jäämurdeteenuse osutamiseks Soome lahel osales kaks pakkujat. Teine esitatud pakkumus ei vastanud hankija poolt hankedokumentides sätestatule ja sellest tulenevalt tunnistati see mittevastavaks.

Veeteede Ameti peadirektori Andrus Maide sõnul on lootust, et lepingu sõlmimisega leeveneb mõneks ajaks Soome lahe jäämurdeprobleem, mis on aastaid kriitiline olnud, kuna Eestil on Soome lahe jäämurdetööde tegemiseks seni kasutada olnud vaid järgmisel aastal viiekümneseks saav jäämurdja Tarmo. Samas on teada, et külmal talvel ei piisa vaid ühest jäämurdjast Soome lahe sadamate lahtihoidmiseks. See tähendab, et lähiajal väljateenitud vanaduspuhkusele siirduv jäämurdja Tarmo vajab hädasti asendust.

„Kuigi Veeteede Amet on jäämurdmiseks Soome lahel aastaid kasutanud jäämurdjat Tarmo, mis vaatamata oma vanusele on vapralt vastu pidanud, on juba pikka aega olnud mure, mis saab edasi. Leping Tallinna Sadamaga annab lootust, et jäämurdmine Soome lahel jätkub ka edaspidi ja annab ka neile, kes otsustavad Eesti tuleviku üle, võimaluse teha järgmisi vajalikke otsuseid selles vallas,“ lisas Andrus Maide.

Jäämurdja ülesanne on jäämurdeteenuste osutamine laevade ja laevakaravanide abistamisel Muuga sadamasse, Tallinna, Kopli ja Paldiski lahe sadamatesse ning Kunda ja Sillamäe sadamasse sisenemisel ja nendest sadamatest väljumisel, kaasa arvatud laevade pukseerimine jääs. Teeninduspiirkond on jääpiirist kuni loetletud sadamate akvatooriumini ja sealt tagasi.

Veeteede Amet kuulutas lihtsustatud korras tellitava teenuse hanke jäämurdeteenuse osutamiseks Soome lahel välja 18. septembril 2012. a, olles potentsiaalseid pakkujaid eelolevast hankest teavitanud 28. augustil 2012. a riigihangete registris avaldatud eelteatega, sh informeeriti võimalikke välismaiseid pakkujate ka Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talituse kaudu. Esialgne pakkumuste esitamise tähtaeg oli 1. oktoober 2012, kuid seda pikendati, et anda võimalikele pakkujatele täiendavat aega pakkumisdokumentide vormistamiseks.

Varasematel aastatel on Veeteede Amet välja kuulutanud nii aastase (2010) kui ka viieaastase (2009, 2011) tähtajaga rahvusvahelisi hankeid jäämurdeteenuse osutamiseks Soome lahel, kuid ühtki pakkumust neile ei laekunud, v.a möödunud aastal, kui pärast järjekordse viieaastase tähtajaga avatud riigihanke luhtumist läbiviidud lihtsustatud korras tellitava teenuse hankele pakuti jäämurdjat Vidar Viking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.