Info navigatsiooniliste piirangute kohta Eesti vetel

Veeteede Amet on koostöös Keskkonnateabe Keskusega saanud valmis veebilehe www.navinfo.eelis.ee, kus on välja toodud looduskaitselised piirangud merealadele ning laevatatavatele sisevetele.

Info veebilehelt:

Eesti mitmekesine ranniku- ja avameri on elupaik paljudele huvitavatele liikidele – suure kajaka mõõtu tiirule – räusale, põhjamaade linnukaljude asukale – algile, haruldasele kirjuhahale, maailma väikseimale vaalale – pringlile, arktilisest merest pärineva viigerhülge alamliigile ja paljudele teistele. Mitmete põnevate liikide arvukus on inimtegevuse ja sellega seotud keskkonnamuutuste tulemusena vähenenud ning hea käekäigu tarbeks tuleb neid hoida paremini kui seni. Sellel eesmärgil on loodud kaitse- ja hoiualasid ning piiratud kaitsealadel haruldastele liikidele olulistes piirkondades inimeste juurdepääsu.

Siinsest nimekirjast leiate liikumispiiranguga alade loetelu Eesti merealadel ning laevatatavetel sisevetel ning piirangu kirjelduse veeliiklejale. Teatud aladel on võimalik piisavate põhjuste korral taotelda ka piiranguaegseks viibimiseks luba. Loataotluse nõuded leiate siit – Kaitstaval loodusobjektil viibimise luba.

Looduskaitselisi piiranguid inimeste liikumisele Eesti merealadel saab vaadata järgmisest tabelist (NB! htm ja xls formaat sisaldavad ühe ja sama sisuga tabelit).

Liikumispiirangud Eesti merealadel.htm
Liikumispiirangud Eesti merealadel.xls

One thought to “Info navigatsiooniliste piirangute kohta Eesti vetel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.