Palju õnne lennusalgale!

Eile sai Piirivalve lennusalk 19 aastaseks. Lennusalga põhiülesanneteks on vaatlus- ning patrulllennud Eesti mere- ja maismaapiiril. Mereblog koos meremeestega ühineb õnnitlustega. PPA: Inimelude päästmisel annab lennusalk olulise panuse vältimatut meditsiiniabi vajavate inimeste transpordiga ning merel ning maismaal hätta sattunute abistamisega. Lisaks aitab lennusalk kustutada metsatulekahjusid, avastada merereostust ning julgestada politseioperatsioone. Lennutehnikast on täna lennusalga kasutuses […]

Read More

Aasta oodatuim raamat käeulatuses

Tea Kirjastuse veebilehe kaudu on võimalik ette tellida Reet Naberi raamatut Johan Pitka ühest eluperioodist.  Merendusajaloolase Reet Naberi uurimus “Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks!”, mis ilmub “Tuntud ja tundmatu” sarjas rikkalikult illustreerituna admiral Pitka 140. sünniaasta-päevaks, on seni mahukaim käsitlus juba eluajal pooleldi müütilise mõõtme omandanud mehe elust, keda võib õigusega nimetada peaaegu ainsaks […]

Read More