STCW-F jõustub 29. septembril 2012. aastal

Belau Vabariik (Republic of Palau) on viimane riik, kes ühines Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga 8. septembril 2011. aastal. Kokku kuulub IMO-sse nüüd 170 liikmesriiki. Belau on väike saareriik, mille pindala on ainult 490 ruutkilomeetrit.

29. septembril 2011 ratifitseeris Palau terve hulga IMO konventsioone, sealhulgas kalalaevade töötajate väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsiooni (STCW-F konventsioon), 1995. Inglise keeles on see The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F 1995).

Palau oli 15. riik, kes liitus STCW-F konventsiooniga. Sellega astub konventsioon jõusse aasta peale vähemalt 15-e riigi ühinemist, s.t. 29. septembril 2012. aastal.

STCW-F konventsioonis käsitletakse kalalaevadel pikkusega 24 meetrit ja enam töötavate meremeeste väljaõppe ja asjakohase diplomeerimise nõudeid. Konventsioon koosneb 15 artiklist ja lisast.

Eesti ei ole konventsiooniga veel ühinenud.

stcw-f convention contracting parties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.