Tallinnas toimub Paris MoU tehnilise hindamise komisjoni kohtumine

Täna ja ka järgmisel kahel päeval korraldab Veeteede Amet Tallinnas Paris MoU tehnilise hindamise komisjoni (Technical Evaluation Group TEG) töökohtumise.

TEG23 meeting in Tallinn
TEG23 meeting in Tallinn | Photo: Dan Heering

Paris MoU (26. jaanuari 1982. aasta Pariisi vastastikuse mõistmise memorandum laevakontrolli kohta) on rahvusvaheline organisatsioon, mille tegevuse aluseks on erinevad rahvusvahelised merenduskonventsioonid. Selle kohaselt võib iga riik kontrollida ja tarvitusele võtta meetmed selle riigi sadamaid külastavate laevade suhtes, mis võib viia kuni laeva sadamast väljumise keelamiseni. Ohutu laevaliikluse tagamiseks loodud laevakontrolliorganisatsiooni Paris MoU liikmete eesmärk on tiheda kontrolli tulemusena kõrvaldada meresõidust nõuetele mittevastavad laevad, tõhustades sellega meresõidu ohutust ja turvalisust. Organisatsiooni kuulub 27 mereadministratsiooni.

Eesti on Paris MoU täisliige alates 2005. aasta maist.

Täisliikme staatus näitab Eesti laevakontrolli head taset ning see on tunnustus Veeteede Ameti laevade järelevalve osakonna tööle.

Alates 1. juulist 2007. a on Eesti Paris MoU valges nimekirjas.

Paris MoU liikmesriikide kontrollide tulemusena koostatakse igal aastal must-hall-valge nimekiri, mille aluseks on kinnipeetud laevade suhe kontrollitud laevade üldarvu kolme viimase aasta statistika alusel iga lipuriigi kohta eraldi. Mustas nimekirjas on lipuriigid, kelle laevu kõige sagedamini välissadamates kinni peetakse; valges need riigid, kelle lipu all sõitvate laevade kinnipidamiste protsent on kõige väiksem. Kuni 1998. aastani oli Eesti Paris MOU mustas nimekirjas, alates 1999. aastast pikki aastaid aga hallis nimekirjas.

One thought to “Tallinnas toimub Paris MoU tehnilise hindamise komisjoni kohtumine”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.