Valitsus kiitis heaks korralduse Paldiski vabatsooni rajamise kohta

Valitsuse briifinguruumist, 16.12.2010

Valitsuse poolt kinnitatud korralduse kohaselt luuakse Paldiski linnas  Majaka tee 9/11 asuvale piiritletud maa-alale Paldiski vabatsoon. Selle tähtajaks määratakse viis aastat, ehk vabatsoon luuakse kuni 31. detsembrini 2015. Vabatsooni kontrollitüübiks on I tüüp, mis tähendab piiratud ala olemasolu ja tollikontrolli kauba vabatsooni ja vabatsoonist välja toimetamisel.

Vabatsooni loomist taotles Paldiski Sadamate AS, kelle tegevusalaks on sõiduautode transiitvedu Venemaale. Sõiduautod saabuvad Paldiskisse Põhjasadama kaudu, suundudes peamiselt maanteetransporti kasutades Venemaale. Vabatsooni loomise põhjuseks on ettevõtte äripartnerite huvi toimetada kaupa Venemaale läbi Eestis asuva vabatsooni. Vabatsooni olemasolu tõstab Paldiski Sadamate AS konkurentsivõimet Läänemere regioonis ning loob vajalikud tingimused kaubamahtude säilitamiseks ja suurendamiseks.

Paldiski Sadamate ASi äritegevus on suunatud sõiduautode ladustamisele rahvusvahelise transiidi ahelas. Ettevõtte peamine klient on Daimler AG, kes on sõiduautode ladustamisele kehtestanud kõrged nõudmised. Nõuete täitmiseks on Paldiski Sadamate AS investeerinud platside ja nendega kaasneva infrastruktuuri rajamiseks ligi 100 miljonit krooni (ca 6,4 miljonit eurot). Vabatsooniks planeeritava tollilao piiratud territoorium mahutab üheaegselt kuni 17 000 sõidukit.

Ärisuhte püsimisel ning planeeritava kaubamahtude suurendamisega on Paldiski Sadamate AS-il võimalik säilitada ja perspektiivis suurendada olemasolevate töökohtade aru. Täna on Paldiski Sadamate AS-is tööl ligi 200 ja vabatsooni tulevasel operaatoril Palsteve OÜ-s üle 300 töötaja.

Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.