Euroopa Komisjon uuendas Euroopa Meresõiduohutuse Ameti volitusi

Euroopa Komisjoni pressiteade, 28.10.2010 Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku muuta Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) volitusi, et ametil oleks võimalik tegelda uute ülesannetega pidevalt muutuvas maailmas. EMSA on laialt tuntud kui Euroopa Liidu meretranspordi ja meresõiduohutuse poliitika oluline arendaja, kes teeb tihedat koostööd komisjoni, liikmesriikide ja sektori huvirühmadega. Meresõiduohutuse ameti asutamisest saadik aset leidnud muutuste […]

Read More

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2011. aastal

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2011. aastal” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=310160

Read More