Saaremaale kavandatakse 50 m pikkust väikelaevade mudelkatsebasseini

Pressiteade, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž, 29.11.2010

Lähiaastatel tahetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel Kuressaarde ehitada 50 meetri pikkune väikelaevade mudelkatsebassein, mis  hakkab siinsetele ning lähiregiooni ettevõtetele pakkuma võimalusi läbi viia teadmismahukaid tootearendusteenuseid.

„Täna ostavad ettevõtted tootearenduseks vajalikke teadmismahukaid teenuseid välismaalt piinlikult kalli raha eest,“ sõnas projekti juhtiv Anni Hartikainen Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledžist. „Mudelkatsebassein on osa väikelaevaehituse arenduskeskusest, mis toob seni küllaltki raskesti kättesaadavad võimalused väikelaevade tootearenduseks koju kätte.“

Lisaks laeva projekteerimisega seotud tootearendusele hakkab keskus võimaldama elektroonsete seadmete katsetootmist ning materjalide testimist merekliimale vastupidavuse suhtes.

„Kompetentsikeskuse teenused on kasutatavad mitte ainult väikelaevaehituses, vaid ka laiemalt, eriti väikelaevaehituse sidussektorites nagu elektroonika ja materjalide arendus,“ lisas Hartikainen. „Näiteks on projekti osaks kliimakapid, mis võimaldavad katsetada materjalide vastupidavust päikesekiirgusele ning soolasele ja niiskele merekeskkonnale.“

30. novembril kell 14 korraldatakse Kuressaare raekojas kõigile avatud infotund, kus tutvustatakse  visiooni Eesti väikelaevaehituse tulevikust ning loodava arenduskeskuse rollist selles.

Projektile, mille mahuks on ligi 50 miljonit krooni, taotletakse rahastust regionaalvaldkonna kompetentsikeskuste arendamise meetmest, mille elluviijateks on Siseministeerium ja EAS.  Regionaalsete kompetentsikeskuste loomise eesmärgiks on koondada väljaspool Harju- ja Tartumaad kindlate regioonispetsiifiliste valdkondadega seotud kompetents ja ressurss ning kasutada seda teadmisemahuka ettevõtluse arendamiseks.

Saaremaa väikelaevaehituse kompetentsikeskuse idee arendusse on viimase aasta jooksul oma panuse andnud nii ettevõtjad, haridusasutused, avalik sektor kui ka mitmed eksperdid.

„Ühise töö tulemusena on valminud küllalt julge ja ambitsioonikas tegevusplaan Eesti väikelaevaehituse ja sellega seonduvate valdkondade arengu forsseerimiseks,“ lausus Hartikainen. „Infotunnis tahame välja kuulutada ka nimekonkursi, et leida midagi lühemat ja kandvamat paeguse „Saaremaa väikelaevaehituse kompetentsikeskuse“ asemele.“

Kuressaare Ametikoolis saab ainsana Eestis õppida väikelaevaheituse oskustööliseks ning Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis on üks vähestest väikelaevaehituse inseneri õppekavadest Euroopas. Eelmisel aastal läbi viidud uuringu tulemusel on Saaremaa ettevõtetes hõivatud 70% Eesti väikelaevaehituse sektoris töötavatest inimestest.

Näide sarnasest mudelkatsebasseinist Austraalias:
http://www.amcsearch.com.au/facilities/hydrodynamics/model-test-basin/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.