EMA Merekooli Pärnu osakond otsib kutseõpetajaid

EMA Merekooli Pärnu osakond otsib kutseõpetajaid järgmistele ainete õpetamiseks:

– erialane inglise keel;
– laevade ehitus ja teooria;
– meremajanduse alused;
– merepraktika;
– navigatsioon;
– navigatsioon ja lootsindus;

Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded:

– kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal või

– kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus või

– kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž ja jätkuv erialane töö õpetataval kutse-, eri- või ametialal.

(RT, “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded”, § 26)

Täpsustav info:

Tiiu Voodla

EMA Merekool

E-post: tiiu.voodla@merekool.ee

Tel: 6135593, 53448873

Katrin Karu

EMA Merekooli Pärnu osakond

E-post: parnu@merekool.ee

Tel: 4432294, 5087134

Leili Jõgeva

EMA personaliosakond

E-post: leili.jogeva@emara.ee,

Tel:  6135 520

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.