Ilmus teatmik “Navigatsioonimärgid Eesti vetes”

Veeteede Amet andis välja teatmiku “Navigatsioonimärgid Eesti vetes 2010”, mis sisaldab Eesti rannikul ja vetes paiknevate püsi- ja ujuvmärkide andmeid seisuga 1. juuni 2010. Teatmikus on toodud navigatsioonimärkide tehnilised karakteristikud: nimi, asukoht, koordinaadid, tule iseloom, kõrgus merepinnast ja nähtavuskaugus ning märgi kirjeldus. Teatmik on eesti ja inglise keeles, illustreerivate fotodega.

Teatmikku saab osta Veeteede Ametist Valge 4 (lisainfo tel: 620 5645, 620 5649) ja navigatsioonikaartide edasimüüjatelt.

Täielik navigatsioonimärkide andmekogu asub Veeteede Ameti kodulehel.

Ühtlasi palub Veeteede Amet teatada kõigist mitte korras olevatest, kohalt nihkunud või lõhutud navigatsioonimärkidest ja muudest laevaliiklusele ohtlikest objektidest:

Valge 4, 11413 Tallinn
tel 620 5665
faks 620 5766
e-post navinfo@vta.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.