Eesti Merendusministeerium saab 10 aastaseks

Eestis on merendusel alati olnud suur tähtsus. Selle osatähtsus Eesti majanduselus on 15-20%. Sageli arvatakse, et merendus on vaid meresõit ja veondus. Tegelikult on merenduse mõiste palju laiem.

See on mereäärse riigi üks ulatuslik majandusharu, mis hõlmab merd ja kõike sellega seonduvat. Merendusklastrisse kuuluvad sellised tegevusvaldkonnad nagu kalapüük, sadamad, väikelaevandus, laevatransport, klassifitseerimine, kindlustus, laevade ehitus ja remont, laeva- ja avamere varustuse tootmine, mereharidus, mereuuringud jne. Kõik need tegevused on omavahel seotud ning üksteisest sõltuvad!

Alates 1991. aastast, mil taasiseseisvunud Eesti võttis Nõukogude Liidult üle veeteede haldamise, on mereohutuse ja keskkonnakaitsega tegeletud Eestis väga tõsiselt ning saavutatud on märkimisväärne edu. 90-ndate aastate lõpus tekkis olukord, kus Teede- ja Sideministeeriumi poolt hallatav valdkond kasvas nii suureks, et tekkis vajadus Merendusministeeriumi loomise järele. 2000. aasta aprillis koliski uus ministeerium Tuukri tänaval asuvatesse ruumidesse, lähemale sadamale ja merele.

Merendusministeeriumis tööd alustanud inimeste arv on tõusnud 10 aasta jooksul kaks korda. Praegu töötab ministeeriumis ca 400 inimest, merendusspetsialisti. Personali voolavus on minimaalne. Riigiamet on loonud motiveerivaid töökohti, mis julgustab inimesi andma suuremat panust oma töös. Kõik töötajad teavad, millised on Eesti merenduses seatud eesmärgid ning ministeeriumis tehtud otsused on tehtud just neid eesmärke silmas pidades!

Homme toimuvale juubeliüritusele on kutsutud kõik ministeeriumi töötajad ja partnerid. Tänatakse kõiki töötajaid nende tugeva panuse eest ministeeriumi edukas töös ning Eesti merenduse arendamisel.

Mereblogi meeskond soovib Merendusministeeriumile juubeli puhul õnne ning loodab, et tubli töö jätkub õigel kursil!

6 thoughts to “Eesti Merendusministeerium saab 10 aastaseks”

  1. Jätkuvat edu Merendusministeeriumile!
    Huvitav, miks pole näha Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õnnesoove kolleegidele?

  2. Tagant järele õnnitlused! Ent Dan, vaata ette, et sa liialt kriitiliseks ja irooniliseks “Merendusministeeriumi” suhtes ei muutu ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.