e-Õigus: eelnõu “Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm” ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=270973

Read More

Aurulaev Admiral – 20 aastat uuestisünnist

Aurulaev “Admiral” on aurulaevade ajastu elav näide. Ta on ehitatud 1955. aastal St. Peterburis Dubitski laevatehases Nr 711. Laev on seilanud 40 aastat puksiirina Läänemerel — Peterburist Hamburgini, osalenud vanalaevade paraadidel Helsingis, Kotkas ja Hamburgis. Nagu ka sajad tema sõsarlaevad oli “Admiral” (varasem nimi “Admiralteets” / “Адмиралтеец”) ettenähtud NL mereväes abitegevusteks – pukseerimine, auru ja […]

Read More

Sadamaehituseks hea aeg

Lugu Meie Maast. Sadamate rekonstrueerimiseks on praegu ülihead rahalised võimalused, kuid sadamaid omavad omavalitsused on võtnud aastatepikkuse mõtlemisaja ja nii on oht soodne võimalus maha magada. “Meil on kasutada suured ELi rahad – 480 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondist,” rääkis ASi Saarte Liinid juhatuse esimees Ants Tammleht Eesti Päevalehele, lisades, et selle raha eest käivad praegu Kuivastu, […]

Read More

MTÜ Saarte sadamad loodud

Pühapäeval, 25. oktoobril Orissaares asutati MTÜ Saarte sadamad. Ühine siht ja eesmärk saab olema koos turundatav saarte sadamate võrgustik, kus iga sadam toetab ülejäänud sadamate eksistentsi ja õigustab naabri olemasolu, millest saavad kasu ka sadamate külastajad ja kliendid. Kohal oli ligi paarkümmend merendusega seotud huvilist, kes vahetasid mõtteid ja lõpuks ka MTÜ moodustasid, valiti kaheliikmeline […]

Read More