MTÜ Saarte sadamad loodud

Pühapäeval, 25. oktoobril Orissaares asutati MTÜ Saarte sadamad. Ühine siht ja eesmärk saab olema koos turundatav saarte sadamate võrgustik, kus iga sadam toetab ülejäänud sadamate eksistentsi ja õigustab naabri olemasolu, millest saavad kasu ka sadamate külastajad ja kliendid.

Kohal oli ligi paarkümmend merendusega seotud huvilist, kes vahetasid mõtteid ja lõpuks ka MTÜ moodustasid, valiti kaheliikmeline juhatus. MTÜ eesmärgiks on toimiv ja reaalselt koos töötav saarte sadamatevõrgustik. Eelkõige on vajalik omavaheline infojagamine, liige saab olema sadamatega seonduvaga kursis, samuti kogenumad jagavad teavet teistele. MTÜ plaanib sõlmida ka kontsortsiumileppeid kohalike omavalitsustega, kel on sadam. MTÜ liikmed saavad olla ettevõtted ja eraisikud, nii olemasolevate kui ehitatavate sadamate omanikud, haldajad kui ka arendajad.

Orissaares. 25.10.09

MTÜ peab vajalikuks ka sadamate esindamist nii riigiametites, Väikesadamate liidus kui ka muudes organisatsioonides. Liikmelisusega ei kaasne mingeid kohustusi, kuid liikmelisus annab õiguse osaleda ühisprojektides, milles osalemise kaudu liikmed endale kohustusi võtavad. MTÜ loob võimaluse liikmetel ühisprojektides osaleda ja “kaardil olla” ja omasugustega kontakti saada ja kui vaja siis ka suurema kaaluga arvamust avaldada.

Esimeseks tööks on sadamate inventeerimine, vaja on luua saarte sadamate kaart ja koguda kokku ajakohane info sadamate kohta (mis on olemas, mis on puudu ja mis on vajadused), koostada ühine pilt, visioon ja arengukava, mis tuleb iga eraldioleva sadama arendusprojektide aluseks. Ühiselt on arendusi parem vedada. Juba tegeletakse ühisturundusprojekti ja ühiste arenguks vajalike hangete ettevalmistamisega. Näiteks on ühiselt odavam tellida sadamate mõõdistamised kui seda eraldi teha.

Lähipäevil liitub MTÜga veel sadamaid, kes ei saanud pühapäeval kohal olla, huvi on üles näidatud Nasvast, Karalast, Ruhvest, Atlast jm kohtadest, lisaks Lõunarannale, Pallasamaale, Soelale ja Lõmalale.

Järgmine sadamate esindajate kohtumine toimub 28. novembril Muhus Lõunaranna sadamas ja sinna on oodatud kõik saarte sadamad, kohalikud omavalitsused. Esimese tööna arutatakse sadamate inventuuri lähteülesannet.

Orissaares 25.10.09

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.