e-Õigus: eelnõu “Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud eelnõu "Meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus" kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253536

Read More

e-Õigus: eelnõu “Põllumajandusministri 28. veebruari 2006. a määruse nr 28 “Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused” muutmine”

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "Põllumajandusministri 28. veebruari 2006. a määruse nr 28 "Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=268435

Read More

Tormilaine jõud. Vol 2

Tarmo Kõuts: Tugevas tormis suure laine korral paindub laevakere nii, et seda on võimalik silmaga näha. Ma olen seda palju jälginud. Ja mingi hetk käib krõks! Kui looduse jõud on tugevam kui inimese loodud konstruktsioon, siis konstruktsioon hävib. Üldjuhul ehitatakse laevad teatud tingimusteks ja nad peavad looduse survele vastu pidama. Konkreetselt Estonia ehitati skäärides sõitmiseks […]

Read More