e-Õigus: eelnõu “Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel 2009. aasta II poolaastal”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel 2009. aasta II poolaastal" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=267997

Read More

Üks käsi ei tea, mis teeb teine

Kui lennusadamas on õppelaev, mis ei ole paar aastat merel käinud, siis sealsamas paiknevale teaduslaevale Salme tegevust jagub ja see käib merel pea iga päev. Igati tervitatav! Merehariduse jaoks ette nähtud laev kiratseb, teaduslaev on vägagi elus. Viimane sai hiljuti 20 miljonit uuendamiseks. Mõlemate omanik on  kaude haridusministeerium (Kuigi Kristiinat enam laevaregistrist ei leia). See […]

Read More