e-Õigus: eelnõu “Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seadus”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seadus" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=261622

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.