e-Õigus: eelnõu “Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 “Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmine”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu "Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=264564

Read More

e-Õigus: eelnõu “”Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruse nr 13 “Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal“ muutmine”

Keskkonnaministeerium on avalikustanud eelnõu ""Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruse nr 13 "Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2009. aastal" muutmine"" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=264575

Read More