USCG Marine Safety Alert – küttesüsteemid ja kütuse ümberlülitamine masuudi ja kerge kütuse vahel

Selle mereohutuse teadeande eesmärgiks on suurendada teadlikkust ja näha ette üldised reeglid kütusesüsteemide ja kütuse ümberlülitamise ohutuseks, et püüda vältida laeva käikuvuse kaotust.

Hiljutine USA Rannavalve uurimus ja laevaõnnetuste ülevaade näitas, et puudused kindlate süsteemide hooldamisel ja katsetamisel, kaasaarvatud kütusesüsteemid, on käikuvuse tõrgete üheks juhtivaks põhjuseks. Nõuetele vastavad protseduurid, väljaõpe ja hooldamine on laevadele olulise tähtsusega ohutuks ümberlülitamiseks raske ja keskmise kütuse või kerge kütuse vahel.

Lisaks, laevamehaanikud peavad omama head arusaamist nõuetest ja piirangutest kütusesüsteemile ning määrama, missugune modifikatsioon on vajalik kütuste ohutuks ümberlülitamiseks.

Selleks, et juhtida riske ja parendada ohutust, peaksid laevaomanikud ja mehaanikud:

· küsima nõu masinate ja katelde tootjatelt kütuse ümberlülitamise juhendi kohta,
· küsima nõu tootjatelt, et määrata kindlaks kas süsteemi modifikatsioonid või lisaettevaatusabinõud on vajalikud plaanitud kütuste jaoks,
· töötama välja üksikasjalised protseduurid ümberlülitamise kohta,
· kehtestama kütusesüsteemi ülevaatuste ja hooldustööde graafiku,
· veenduma, et süsteemi rõhu ja temperatuuri alarmid, kulumõõtjad, filtrite diferentsiaalmanomeetrite andurid jne oleksid töökorras,
· veenduma, et süsteemi mansetid, tihendid, äärikud, toruliitmikud, kronsteinid ja toed oleksid hooldatud,
· veenduma, et üksikasjaline süsteemi skeem oleks kättesaadav,
· läbi viima alg- ja perioodilist meeskondade väljaõpet,
· teostama kui võimalik tihedat kontrolli kütuse kvaliteedi üle,
· lõpetama kütuse ümberlülitamise merel enne sisenemist piirangutega vetesse ja laevaliiklusskeemidesse.

USA Rannavalve (United States Coast Guard)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.