e-Õigus: eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 “Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid” muutmise määruse eelnõu”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 "Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid" muutmise määruse eelnõu" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=254368

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.