Veeteede Ameti infopäev: väikelaevade ehitus, varustus ja direktiivid

Veeteede Ameti INFOPÄEV
TTÜ Kuressaare Kolledž suur saal
16.04.2009

PÄEVAKAVA:

10:00 – 12:15 Väikelaevade varustuse ja kasutamise nõuded:

a. Turisti merele viimise reeglid.
b. Merel liiklemine.
c. Tehnilised ülevaatused.

13:00 – 15:00 Väikelevade direktiivi üldpõhimõtted ja olulised selgitused:

d. Väikelaevaehitus kui riiklikult tunnustatud ja järelevalvatav tegevusvaldkond.
e. Üldpõhimõtted, ulatus, välistatus, olulised nõuded, ühtlustatud standardid.
f. Tootmisjärelevalve ja selle moodulid, nõuetele vastavuse tõendamine, ehitaja plaat, CIN kood, vastavusdeklaratsioon.
g. Väikelaeva omaniku käsiraamat, sagedamini esinevad eksimused.

Registreerimine aadressil sekr@si.edu.ee (nimi, amet, organisatsioon, kontakt).

NB! Kui teil on infopäeva teemastikku puudutavaid küsimusi, mille kohta soovite kindlasti vastust saada või kui soovite, et infopäeval käsitletaks mõnda teemat, mis päevakorras puudub, siis palun esitage oma ettepanekud ja täpsustavad pärimised koos üritusele registreerimise infoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.