TRANSESTONIA 2009: Kriisiplaan

5. transiidi aastakonverents
TRANSESTONIA 2009: Kriisiplaan
11. mai 2009, KUMU Auditoorium, Tallinn


Austatud Daamid ja Härrad,

Eesti transiidi 5. aastakonverents TRANSESTONIA 2009 toimub INnovatsiooniaasta ametliku üritusena 11. mail Kadriorus KUMU Auditooriumis. Tänavuse konverentsi formaadiks on poliitilise- ning ärieliidi ühisfoorum, mille tulemusena töötatakse välja teesid kriisist väljumiseks- kriisiplaan. Konverentsipäeva esimeses osas  on sõna Eesti tipp-poliitikutel, kes  lisaks sissejuhatavale ettekandele esindavad oma  erakondade seisukohti, vastates  kolmele küsimusele „Kuidas  plaanitakse väljuda kriisist, tagada Eesti majanduskeskkonna jätkuv atraktiivsus  ning millisena nähakse sealjuures logistika j a transiidi rolli?" See on poliitikutele unikaalseks kampaaniavõimaluseks, kus esitleda nii arvestatavale äri (ja toetajate) ringile, kui ka arvukatele meediakanalite esindajatele, kellel on milline pikaajaline nägemus ja kuidas see saab ettevõtjaile ning riigile tervikuna kasuks tulla. Esinevad:

 1. Juhan Parts, Majandus- ja kommunikatsiooniminister, Isamaa ja Res Publica Liit
 2. Edgar Savisaar, Tallinna linnapea, Eesti Keskerakond
 3. Urmas Klaas, Riigikogu majanduskomisjoni esimees, Eesti Reformierakond
 4. Karel Rüütli, esimees, Eestimaa Rahvaliit
 5. Jüri Pihl, Siseminister, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 6. Marek Strandberg, eestkõneleja, Erakond Eestimaa Rohelised

Transiidikonverentsi teises osas saavad sõna ettevõtjate esindajad, kes teevad igaüks  kolm konkreetset  ning olulisimat ettepanekut kriisist väljumiseks, Eesti majanduskeskkonna jätkuva atraktiivsuse säilitamiseks ja konkurentsivõime kasvatamiseks. Selline formaat võimaldab muuhulgas konverentsil osalevatel poliitikutel saada hea ülevaate vajadustest ning võimalustest, millega oma valimisplatvormide koostamisel/ täiendamisel arvestada.

 1. Kitty Kubo, seiresuuna juht, Arengufond
 2. Viktor Palmet, tegevdirektor, Eesti Sadamate Liit
 3. Ain Kaljurand, juhatuse esimees, Tallinna Sadam
 4. Kaido Simmermann, juhatuse esimees, Eesti Raudtee
 5. Rene Varek, peadirektori asetäitja kommertsalal, Railtransauto
 6. Tiit Vähi, nõukogu esimees, Sillamäe Sadam
 7. Ago Tiiman, tegevdirektor, Eesti Logistika ja Transiidiassotsiatsioon

Päeva kolmas osa on avalik mõttevahetus ja pressikonverents „kõik-ühes" esinejate ning osalejate vahel. Meedial on võimalus esitada küsimusi kõikidele foorumi töös osalejatele. Modereerib Raivo Vare, kes teeb ka päeva kokkuvõtte.

Konverentsi toimumist toetavad suursponsoritena Eesti Raudtee, Tallinna Ettevõtlusamet ja Tallinna Sadam.  Tänu sponsorite toele on s aanud võimalikuks konverentsi osalustasude alandamine  vastavaks valitsevate majandustingimustega.  Meedia peasponsoriks on ajakiri RŹD-Partner.

 

Kohtumiseni 11. mail Kadriorus!

Lugupidamisega,
Raivo Vare, Moderaator                                                      
Illimar Paul,
Peakorraldaja   


Lisainfo ja registreerumine:
Internet: www.transestonia.ee
E-post: welcome@transestonia.ee 
Tel: 50 999 00

5-ая Международная транзитная конференция
ТРАНСЭСТОНИЯ 2009: Кризисный план
11 мая 2009, Aудитория KUMU, Taллинн


Уважаемые Дамы и Господа,

5-ая ежегодная конференция по транзиту TРАНСЭСТОНИЯ 2009 состоится 11 мая в аудитории КUMU в Кадриорге. Формат предстоящей конференции – объединенный форум политической и бизнес-элиты, в ходе которого будут выработаны положения по вопросу пути выхода из кризиса – кризисный план. Первая часть конференции будет посвящена выступлениям ведущих политиков Эстонии, которые в дополнение к вступительным докладам представят позиции своих партий, ответив на три вопроса: „Kаков план выхода из кризиса, поддержки привлекательности экономической среды Эстонии, и какова при этом роль логистики и транзита?" Это уникальная возможность для политиков провести кампанию, в ходе которой можно представить влиятельному  бизнес-кругу (и партнерам), а также многочисленным представителям медиа свои долгосрочные программы и то, чем они могут  быть полезны предпринимателям и государству в целом. Выступят:

1. Юхан Партс, министр экономики и коммуникаций, Союз  Отечества и Рес Публика
2. Эдгар Сависаар, мэр Таллинна, Центристская Партия Эстонии
3. Урмас Клаас, председатель экономической комиссии Рийгикогу, Партия Реформ
4. Kaрель Рюйтли, председатель, Народный Союз Эстонии
5. Юри Пихл, министр внутренних дел, Социал-демократическая партия
6. Maрек Страндберг, лидер партии Зеленых  Эстонии

Во второй части конференции слово будет предоставлено представителям бизнеса, каждый из которых сделает три конкретных и важных предложения по выходу из кризиса, сохранению привлекательности экономической среды Эстонии и повышению конкурентоспособности. Данный формат предоставляет участвующим в конференции политикам превосходную возможность узнать конкретные потребности и возможности, которые следует учесть при составлении/дополнении своей предвыборной платформы.  Выступят:

1. Kитти Кубо, руководитель отдела надзора Фонда развития
2. Виктор Пальмет, исполнительный директор, Союз Портов Эстонии
3. Aйн Кальюранд, председатель правления, Tаллиннский Порт
4. Kaйдо Симмерманн, председатель правления, Эстонская Железная Дорога
5. Рэнэ Варэк, заместитель главного директора по коммерческой части, РэйлТрансАвто
6. Tийт Вяхи, председатель совета, Порт  Силламяэ
7. Aго Тийман, исполнительный директор, Ассоциация Логистики и Транзита Эстонии

Третья часть дня будет посвящена дискуссии и пресс-конференции «все в одном» с участием выступающих и гостей конференции. Представителям медиа предоставлена возможность задать вопросы всем участникам форума. Модерирует Райво Варе, который и подведет итог дня.

Главными спонсорами конференции являются Эстонская Железная Дорога, Таллиннский Департамент Предпринимательства и Таллиннский Порт. Благодаря поддержке спонсоров стало возможным снижение платы за участие в конференции исходя из экономических условий сегодняшнего дня. Главный медиа-спонсор – журнал  РЖД-Партнер.

До встречи 11 мая в Кадриорге!

С уважением,
Pайво Варе, Moдератор                                                      
Иллимар Пауль, Главный организатор              

Информация и регистрация
Kонтактное лицо    Иллимар Пауль
Эл. почта               welcome (at) transestonia.ee 
Телефон                +372 50 999 00
Интерн
eт                www.transestonia.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.