Sensei LEAN koolitused 4. ja 5. veebruaril 2009

SENSEI LEAN KOOLITUSED

Austatud juht ja ettevõtja, 

INnovatsiooniaasta jooksul arendame Eesti ettevõtete jaoks välja enam kui 50 uut ning ajakohast koolitustoodet, mida korraldatakse reeglina avalikult vaid ühel korral. Propageerides efektiivset ning keskkonnasäästlikku paberivaba ärimudelit, ei hakka me uudiseid ning koolitusinfot enam paberkandjal edastama. Kuna uute koolitusprogrammide arendamine on järjepidev protsess ning sisuliselt iga nädal lisame kavasse uusi programme, siis soovitame jälgida meie kodulehte regulaarselt. Alustame aastat nelja LEAN koolitusega, avades väravad salapärasesse maailma, tänu millele on näiteks Toyotal õnnestunud saavutada maailma autotööstuse keskmisest kaheksa korda suurem kasumlikkus.

LEAN filosoofia ning Kaizen (järjepidev parendus) on Sensei põhiväärtused, mis kajastuvad muuhulgas meie visioonis, missioonis ja strateegias. Kuna tegemist on ülioluliste efektiivsuse kasvatamise vahenditega, oleme otsustanud oma teadmisi ning oskusi Teiega jagada. Eesmärgiks on kulusäästliku protsessijuhtimise võimalikult laialdane levitamine, mis aitab kasvatada Eesti ettevõtete kasumlikkust ning konkurentsivõimet. Mis peamine, tegemist on sisuliselt tasuta võimalustega oma sooritusvõime mitmekordistamiseks. Õnnestumise eeldusteks on vaid usk enesesse, tugev tahe, järjekindlus, distsipliin ja tehnikate õige valdamine. Sensei koolitused on esimeseks otsustavaks sammuks sellel lõputul ja äärmiselt põneval teekonnal. Võimalusel soovitame o saleda kõikidel LEAN'i koolitustel.

Klikkige alltoodud koolituste hüperlinkidel ja Teid suunatakse vastava koolituse tutvustusele Sensei kodulehel, kus leiate ka registreerumisvormi.

SENSEI LEAN KOOLITUSED
04.02.2009 kell 09:00-12:15 LEAN põhimõtete koolitus
04.02.2009 kell 14:00-17:15 LEAN simulatsiooni koolitus
05.02.2009 kell 09:00-12:15 LEAN 5S tehnika koolitus
05.02.2009 kell 14:00-17:15 LEAN SMED tehnika koolitus

Osalustingimused

Iga koolituse maksumuseks on 2000.- EEK. Kahe või enama osaleja korral samast ettevõttest soodustus -10%. Aasta jooksul vähemalt ühel Sensei üritusel osalenutele ning Eesti Ostu- ja Tarneahelate juhtimise Ühingu  liikmetele kehtib ühekordne lisasoodustus -10%. Hindadele lisandub käibemaks. Maksumus sisaldab osalemist koolitusel, koolitusmaterjale, kohvipause.

Registreeruge kohe, sest koolitused toimuvad juba kahe nädala pärast!

Lugupidamisega,
Illimar Paul
SENSEI juhataja
Tel: 50 999 00
E-post:
sensei@sensei.ee

P.S. Ühtlasi tuletame meelde, et 18. veebruaril 2009 toimub 5. ladustamise ja laotehnoloogiate näitus-konverents LAOSEIS 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.