e-Õigus: 2009. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "2009. aastal kalandusturu korraldamiseks antavad riiklikud arengutoetused" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks. Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=243825

Read More