Ilmunud on uus IMDG koodeks, 2008

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on välja andnud rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo eeskirja (IMDG Code) 2008. aasta versiooni. Sellesse kantud muudatused muutuvad kohustuslikuks alates 01. jaanuar 2010, kuid on vabatahtlikult kasutatavad administratsioonide poolt juba 01.01.2009. Uus koodeks sisaldab järgmiseid muudatusi: in the Dangerous Goods List, there are 12 new UN numbers going up to 3481, with explosives […]

Read More