Algas konkurss “Aasta logistikategu 2008”

Väljakujunenud traditsiooni kohaselt valitakse igal sügisel aasta parim logistikasaavutus. Konkursi Aasta Logistikategu eesmärgiks on tunnustada oma tööle pühendunud logistikajuhtide poolt saavutatud edu organisatsioonile püstitatud eesmärkideni jõudmisel. Varasematel aastatel on Suure Auhinna pälvinud A Le Coq, Lextrans/ Autologistika, Sillamäe Sadam, DFDS Transport (praegune DSV), Schenker ja Telema.

Kutsume konkursil osalema kõiki Eesti logistikaprofessionaale ning palume saata oma Aasta Logistikateo lühitutvustus, vastates järgmisele küsimusele:

„Milline oli 2007/2008. aastal ellukutsutud ja rakendatud logistiline parendus, mis kasvatas teie ettevõtte efektiivsust, käivet, kasumit, tarnekindlust, varude ringlemiskiirust, klientide rahulolu, optimeeris tegevust ja aitas säästa kulusid?"

Logistikateenuste pakkuja ning transpordifirmade puhul võib konkursile esitada parenduse, mis on kasvatanud ettevõtte klientide vastavaid näitajaid. Võistlustöö kirjelduse palume koostada lakoonilises vormis ning see peab kindlasti andma vastused järgmistele küsimustele:

Mis oli logistikateo eesmärk?
Milline oli logistikateo protsess?
Millised on tänaseks selgunud tulemused?

Aasta Logistikateo maksimaalselt 100 sõnast koosnevat tutvustust ootame hiljemalt 15. oktoobriks 2008 e-mailile tanel.raig@aripaev.ee või sensei@sensei.ee

Kõigi kandideerivate Logistikategude seast valitakse zhüriiliikmete poolt välja 10 finalisti. Zhürii on seitsmeliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad logistikaajakirjanikud ning Eesti Logistikaühingu juhatuse liikmed. Finaali pääsevaid töid tutvustatakse Äripäeva transpordirubriigi, Äripäeva kuukirjade „Logistika" ning „Transport ja Logistika" vahendusel. Samuti Äripäeva veebiversioonis.

Finaliste hinnatakse nii zhürii, kui Eesti logistikaavalikkuse poolt hääletamise teel. Sealjuures on zhürii otsusel 50% ning avalikkuse hinnangutel 50% osakaal. Võitja selgub kaalutud häälte summeerimisel. Punktide võrdse jagunemise korral saab määravaks zhürii otsus.

Kolme võidutöö esitlemine ja autasustamise tseremoonia toimub 5. novembril Logistika Aastakonverents 2008 raames. See aeg tasub kalendrisse kirja panna, sest just Teie võite olla konkursi Aasta Logistikategu 2008 esikolmikus!

Logistika Aastakonverents 2008 tähistab tänavu 10. juubelit läbiva teemaga "Evolutsioon". Uuendusena on sisse toodud kahe saali formaat, millest ühes keskendutakse traditsiooniliselt tarneahelate juhtimisele, teises saalis toimub paralleelselt transpordilogistika sessioon, kus käsitletakse põhjalikult transpordi- ja ekspedeerimisfirmade tuleviku ning efektiivsusküsimustele. Detailne info Logistika Aastakonverentsi 2008 kohta avaldatakse 24.09.2008.

Konkursi Aasta Logistikategu 2008 kalender

Logistikateo esitamise tähtaeg: 15.10.2008.
Logistikateo maksimaalne maht: 100 sõna
Logistikategu saata aadressile: tanel.raig@aripaev.ee / sensei@sensei.ee
Finalistide väljakuulutamine: 29.10.2008. Äripäeva Logistikas
Aasta Logistikategu 2008 võitja selgub: 05.11.2008. Logistika Aastakonverentsil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.