Eesti-Hiina mereveokokkulepe – väljavõte valitsuse 18. septembri pressikonverentsi stenogrammist

Nimelt kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti ja Hiina vahelise mereveokokkuleppe, millele siis majandus- ja kommunikatsiooniminister järgmisel nädalal alla kirjutab:

Eesti ja Hiina mereveokokkuleppe sisu on see, et tagatakse laevadele võrdne kohtlemine sadamates, lihtsustatakse ka laevapereliikmete liikumist oma territooriumil ja käsitletakse siis ka muid meretranspordi vallas olevaid küsimusi. Nimelt, nagu ka varasemast teada, Hiina on ilmutanud päris elavat huvi, et Eesti sadamatega koostööd ennekõike konteinervedude valdkonnas teha. See siis võiks ju pakkuda ka Eesti logistika ja transpordiettevõtetele paremaid võimalusi. Nii et selles kontekstis võib Hiinast kujuneda siis ka Eestile oluline strateegiline partner.

Selle aasta algusest on kehtiv Tallinna sadama ja Ning Bo sadama vaheline ühiste kavatsuste protokoll. Selle tulemusel võiks siis Tallinna sadamast kujuneda Läänemere piirkonna esimene suurem Hiina kaupade jaotuskeskus, mis siis võiks teenindada nii Skandinaavia kui Baltimaade turge, aga ka Loode-Venemaad. Nii et see on üks leping.

Loe rohkem Tallinna Sadama koostöökokkuleppest Hiina sadamaga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.