Eesti-Hiina mereveokokkulepe – väljavõte valitsuse 18. septembri pressikonverentsi stenogrammist

Nimelt kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti ja Hiina vahelise mereveokokkuleppe, millele siis majandus- ja kommunikatsiooniminister järgmisel nädalal alla kirjutab: Eesti ja Hiina mereveokokkuleppe sisu on see, et tagatakse laevadele võrdne kohtlemine sadamates, lihtsustatakse ka laevapereliikmete liikumist oma territooriumil ja käsitletakse siis ka muid meretranspordi vallas olevaid küsimusi. Nimelt, nagu ka varasemast teada, Hiina on ilmutanud […]

Read More