Interaktiivne koolitusmaterjal väikelaevajuhile

Paljudel värsketel ja kauaaegsetel paadiomanikel ei ole taskus väikelaevajuhi tunnistust ning seega pole nad käinud ka vastavatel koolitustel. Seega kohtame veeteedel iga päev liiklejaid, kelle teadmised meresõiduohutusest on kasinad või puuduvad üldse. Lisaks Veeteede Ameti tasuta jagatavale brožüürile „Abiks paadimehele“ on nüüdsest väikelaevnikel veel üks võimalus end meresõidualaselt harida.

Täna avaldas Emajõe Nupuklubi oma veebilehel www.nupuklubi.ee interaktiivse väikelaevajuhi koolitusmaterjali, mis sisaldab meretarkust, mida peab teadma iga paadiomanik ja väikelaevajuht. Info on liigitatud vastavalt selle olemusele: üldinfo, navigatsiooniteooria, paadisõiduohutus, esmaabivõtted, ilmastik ja interaktiivsed testid.

Hetkeseisuga on konspektist valminud 4 esimest teemat, mis on samas kõige mahukamad ja olulisemad ning järgnevate teemade valmimine on planeeritud järgmisesse kevadesse.

Konspekt ise asub siin: www.nupuklubi.ee/index.php?option=com_wrapper&Itemid=8.

aldo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.