Menetlusse võeti eelnõu merereostuse karistuse kehtestamiseks

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 6. juunil menetlusse valitsuse 4. juunil algatatud Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE). Kokkuleppe eesmärk on anda kohtule ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime ning Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu liikmetele ja töötajatele sellised eesõigused, puutumatus ning soodustused, nagu neil on vaja ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Kohtu liikmed ning töötajad peavad oma tegevuses lähtuma vaid rahvusvahelisest õigusest ega tohi saada või võtta vastu juhised riikidelt. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 4. juunil algatatud Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE). Protokolliga tunnistab Eesti Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni (ISBA) kui rahvusvahelise juriidilise isiku ja tema ametnike, ekspertide ning osalisriikide esindajate puutumatust meie kohtualluvuse suhtes ning seeläbi tagab ISBA tõhusa toimimise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 4. juunil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE). Kokkuleppe mõju on mõlema poole jaoks positiivne. See tihendab Eesti ja Uus-Meremaa suhteid, hõlbustab noorte turismi, võimaldab senisest pikemalt riigis viibida ja lisaks puhkusele ka soovi korral lühiajaliselt töötada. Uus-Meremaa kodanikud saavad Eestisse lühiajaliselt reisida ka ilma viisata. Seega peaks töötamisõigusega turismiviisa olema atraktiivsem just Eesti 18-30 aastastele kodanikele. Oluline on silmas pidada, et viisat peab taotlema enne riiki sisenemist ja viisa alusel teises riigis viibimine ei tohi olla vastuolus kokkuleppe eesmärgiga. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Valitsuse 4. juunil algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE). Eesti Vabariigil on tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, kohustus võtta selles direktiivis sätestatud regulatsiooni üle siseriiklikku õigusesse. Eelnõuga kehtestataksegi vajalikud muudatused, mis võimaldaksid Eesti Vabariigil täies ulatuses rakendada direktiivi põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.