Norra kaalub kohustusliku väikelaevajuhi tunnistuse kasutuselevõttu

Lähiajal võidakse Norra riigis vastu võtta seadus, mis sunnib ligi 400 000 väikelaeva omanikku eksamit sooritama, et uus ja kohustuslik väikelaeva juhiluba kätte saada. Tänaseni ei nõutud paadiomanikult mingit paberit nagu seda ei tehta hetkel ka Rootsis ega Soomes.

Tulevikus peavad hakkama juhiluba taotlema omanikud, kelle väikelaev on pikem kui 7 meetrit ja mootoriga paadi puhul võimsam mootor kui 25 hj. Uut seadust hakatakse rakendama aegamööda. Esialgsed piirangud hakkavad olema: pikkus alates 10 meetrit ja mootorivõimsus alates 200 hj.

Samuti kaalutakse seada piirangud vanusele – väikelaeva juhtimise jaoks vajalikku luba võib taotleda isik, kes on vähemalt 16 aastat vana. Erand võidakse teha isikutele, kes on sündinud enne 1. jaanuari 1950.

Ka Rootsi ja Soome on kaalunud kohustusliku juhiloa kasutusele võtmist, kuid seni ongi see vaid arutluse tasemele jäänud. Teatavasti võib Eestis väikelaeva juhtida isik, kellel on väikelaevajuhi tunnistus, laevajuhi meresõidudiplom või -kutsetunnistus või siseveelaeva laevajuhi diplom.

Eesti seadusandlusaktid väikelaevanduse kohta on saadaval Veeteede Ameti kodulehel.

NB!
Kindlasti tasub väikelaeva- ja jetiomanikel läbi lugeda juba esitatud küsimused seoses väikelaevandusega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.