VA: Reidide kokkuvõte

Ranniku- ja sisevete reidide kokkuvõte
13.12.2006

2006. aasta väikelaevahooajal korraldas Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakond Eesti ranniku- ja sisevetel ning väikesadamates 77 kontrollreidi. Harju maakonnas toimus 23 reidi, kogu Eestis tehti väikelaevadele 1102 pistelist kontrolli. Avastati 301 rikkumist.

Veeteede Ameti ja Põhja Politseiprefektuuri koostöökokkuleppe alusel toimus Harjumaa rannikuvetel veeliikluse kontrollimiseks 19 ühisreidi, mitmetel neist osalesid ka Piirivalveameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad. Politseiprefektuur korraldas täiendavalt kontrollreide ka koostöös Põhja Piirivalvepiirkonna ja AS-ga Tallinna Sadam. Politsei ja Veeteede Ameti ühisreide toimus ka Narva jõel ja Tartus.

Harju maakonnas toimunud ühisreidide käigus kontrolliti pisteliselt enam kui sadat alust, rikkumisi avastati 35 juhul. Põhilised rikkumised olid üldiselt samad mis varasematelgi aastatel: päästevestid (nende asemel ohuvestide kasutamine) või dokumendid puudu, paadid registreerimata. Varasemast rohkem avastati lubatust võimsama päramootoriga aluseid. Samas on ka positiivsemaid tendentse: jettide kasutajad on distsiplineeritumad, sõitmiseks kasutatakse rohkem selleks ettenähtud piirkondi ja aluste vettelaskmisel omavalitsuste poolt määratud veeskamiskohti ning üldiselt on kaebusi jetisõitjate kohta vähem. Teadlikumad ollakse ka väikelaevandusega seotud nõuetest, kontrollijatesse suhtutakse mõistvalt ja meresõiduohutuse nõuete täitmist võetakse valdavalt tõsiselt.

Üle kogu Eesti tehti rikkumiste kohta 272 suulist hoiatust, sh ka sadamasse tagasi saatmine ja veelemineku keeld. Meresõiduohutuse seaduse alusel algatas Veeteede Amet väärteomenetlusi 14 juhul, ühisreidide käigus lisandus politsei poolt veel 12. Ühisreididel koostas politsei väärteomaterjale ka liikluskindlustuse- ja liiklusseaduse alusel. Politsei pööras tähelepanu ka avalikule korrale väikesaartel. Selgi hooaja oli reidide eesmärk üldise ohutuse ja harrastusveesõitjate teadlikkuse tõstmine ning preventiivne töö.

http://www.vta.ee/atp/?id=2888

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.