VA: Reidide kokkuvõte

Ranniku- ja sisevete reidide kokkuvõte 13.12.2006 2006. aasta väikelaevahooajal korraldas Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakond Eesti ranniku- ja sisevetel ning väikesadamates 77 kontrollreidi. Harju maakonnas toimus 23 reidi, kogu Eestis tehti väikelaevadele 1102 pistelist kontrolli. Avastati 301 rikkumist. Veeteede Ameti ja Põhja Politseiprefektuuri koostöökokkuleppe alusel toimus Harjumaa rannikuvetel veeliikluse kontrollimiseks 19 ühisreidi, mitmetel neist […]

Read More