VA: Arctic Sunrise Paldiski sadamas

Info Veeteede Ameti kodulehelt. 

Greenpeace’i laev Arctic Sunrise Paldiski sadamas

26.09.2006

Keskkonnakaitseorganisatsiooni Greenpeace’i laev Arctic Sunrise (Hollandi lipp) saabus Paldiski reidi ankruplatsile eile, 25. septembril 2006 kell 11.40 ilma lootsita, kuigi Paldiski laht kuulub kohustusliku lootsimise alasse. Kell 17.50 lahkus laev omavoliliselt ankruplatsilt ja jäi ankrusse sadama akvatooriumile, segades laevaliiklust. Sadama dispetšeri väljakutsetele ei vastatud. Laevalt lasti vette kummipaadid, mis suundusid tankeri Probo Koala juurde, inimesed paatides kirjutasid tankeri kerele loosungi “EU toxic crime scene”. Kell 19.15 saabus Paldiski sadama akvatooriumile piirivalvekaater, kell 19.55 lahkus ml Arctic Sunrise sadama akvatooriumilt ja suundus ankruplatsile. Praegu viibib Arctic Sunrise endiselt Paldiski Lõunasadama lähistel. Olukorda jälgib piirivalvelaev Vapper. Moodustatud asjassepuutuvate ametkondade vaheline töögrupp. Tänase päeva jooksul külastavad Veeteede Ameti järelevalveinspektorid laeva rikkumiste asjaolude uurimiseks. Rikkumistena käsitletakse lootsimispiirkonnas lootsita sõitu ja laevaliikluse takistamist.

Veeteede Amet on Probo Koalat 2006. a kontrollinud kahel korral: 11.07.2006 ja 15.09.2006. Esimesel korral avastati kaks väiksemat tehnilist puudust ja teine kontroll septembrikuus lõppes ettekirjutusteta.

Juulikuine kontroll viidi läbi Hollandi kolleegide palvel, kuna nende andmetel plaanis Probo Koala Amsterdamis ära anda settetankidesse kogunenud jäätmed (400 t). Seda siiski ei tehtud, kuna äraandmine oli kallis ning vastuvõtva tankeri mahutavus liiga väike. Hollandi palvel kontrollisid Veeteede Ameti laevade järelevalve osakonna inspektorid, kas nimetatud jäätmed olid endiselt pardal ja kogus sama. Muu tavapärase kontrolli käigus kontrolliti ka settetankides olevate jäätmete hulka. Kõik vastas Amsterdamis pardal olnud kogustele ja laeva tegevustes ei olnud mingeid vastuolusid kehtivate nõuetega.

Samuti lõppes ettekirjutusteta 15. septembri kontroll, mille käigus arvestati ka teadaoleva infoga Elevandiluuranniku juhtumi kohta (kontrolliti laeva tegevusi seoses sellega). Samal ajal kontrollisid laeva ka Keskkonnainspektsiooni inspektorid, kes samuti rikkumisi ei tuvastanud. Praegu ei ole põhjust Probo Koalat uuesti kontrollida, kuna eelmisest kontrollist on möödas kümmekond päeva, kusjuures laev ei ole vahepeal Eestist lahkunud.

Probo Koalat ei ole Equasise andmebaasi põhjal kordagi laevakontrolli käigus kinni peetud.

Probo Koala andmed: Puist-vedellastilaev, ehitusaasta 1989, kogumahutavus 31 255, Panama lipp.

Allikas: http://www.vta.ee/atp/?id=2808

Lisaks 

ETV24.ee: http://www.etv24.ee/index.php?0565148 ja http://www.etv24.ee/index.php?0565173 

Fotogalerii Postimehes: http://www.postimees.ee/galerii/index.php?picture=8807. Artikkel ise siin. Eesti Päevalehes samuti.

Greenpeace kodulehelt laeva andmed. Pilt rootslaste Greenpeace lehelt:

Artic Sunrise Weblog.

Uhkustavad oma kodulehel: 26.09.2006.

From the Greenpeace International website:
Our activists have blocked the toxic ship Probo Koala in the harbour of Paldiski, Estonia and branded it an ‘EU Toxic Crime Scene.’ The Probo Koala dumped toxic waste in Abidjan, in the Ivory Coast, killing seven people and causing mass panic, with 44,000 people seeking medical assistance.

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “VA: Arctic Sunrise Paldiski sadamas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.