Sisejulgeolek nõrk

Hiljuti Eesti Päevaleht kirjutas, et Piirivalve ainuke kopter on praegu remondis. Piirivalve helikopteri remont jäi venima. Loodame, et tänasest kopter korras.

Piirivalve lennusalga helikopter on olnud remondis juba alates 10. juulist. Lennusalga ainuke helikopter Mi-8 on ainus sõiduvahend, millega väikesaartelt, kus puudub korralik lennuväli, kiiret transporti vajavaid haigeid vajaduse korral ära tuua. Senise remondi jooksul pole ühtegi väljakutset väikesaartele olnud.

Teine Mi-8 seisab Piirivalvekooli juures, kuna sõidutunnid on täis.

Kriisisituatsioonides pole mõnda aega üldse midagi üles saata? Ei tulekahjude, ei mereõnnetuste ega ka eluohtlikult haige või vigastatu transpordiks haiglasse. Nõrk.

helikopter pensionil

Maaleht 15.06.2006: Eestil on üks piirivalve helikopter. Sellega askeldatakse vapralt otsingu- ja päästetöödel nii mere ja järvede kui ka maismaa kohal. Schengeni toetus annaks Eestile juurde küll lisakopteri, kuid vaja on veel kahte, et reageerida tarviliku kiirusega riigi igas paikkonnas.

Nii, et sisejulgeolek on meie enda asi. Riigile ei saa loota.

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “Sisejulgeolek nõrk”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.