Eilsest väikesadamate õhtuseminarist

Eile, s.o. 31.05.06 toimus Kalevi Jahtklubis Eesti väikesadamate õhtuseminar, mille kutsus kokku MTÜ Hoia Eesti Merd juhatuse liige Toivo Makk.

Kohale olid tulnud paljud, kes väikesadamatega tegelenud ja nende probleemidega kursis. Huvitav ettekanne oli Tuomas Aarnio’lt, kes töötab Soomes keskkonnaministeeriumi vanemnõustajana. Tuleb välja, et ka Soomes on väikesadamatega probleemid samad, mis meilgi – seaduste järgi väikesadamad võrdsustatud kaubasadamatega. Varem ei olevat sellega probleeme olnud, aga nüüd karmistuvate keskkonnanõuete olukorras on vaja reaalset olukorda ja nõudeid kokku viia. Soomes ollakse seisukohal, et väikesadamate tegevust ei tohiks bürokraatiaga üle koormata ja tuleks lähtuda ka kujunenud merekultuurist ja inimeste enda vastutustundest. Ahvenamaal, mis Rootsi ja Soome vahel, on asjadega veidi kaugemale jõutud, mandriosas soovitakse juuni lõpuks samuti nõuetega kõiki rahuldava tulemuseni saada. Hr. Aarnio ettekanne oli meie jaoks väga informatiivne ja mõnes mõttes lohutas meid see, et me ei ole oma probleemidega üksi.

Ettekannetega esinesid ka sadamakaptenid Ado Tikerpäe ja Anto Tõrs. Nende mureks oli eelkõige bürokraatia mõttetu kasv ja riigiametite suutmatus heade lahendusteni jõuda. Keskustelus selgus, et põhiprobleemiks on väikesadamate ja rannamere seaduse puudumine. Samas on lahendamata see, kes karmistuvate keskkonnanõuete valguses peaks vastutama ja maksma infrastruktuuri investeeringute eest – kas väikesadama omanik, operaator või riik? Ettepanekute kohaselt moodustatakse lähiajal pöördumine kõrgete riigiorganite poole, kus pööratakse tähelepanu probleemidele, mis on aastaid lahendamata. Ühe ettepanekutena kõlas ka soov, et väikesadamad oleksid riigi infrastruktuuri osa.

VA Laevateede talituse juhataja Kaidi Katus tutvustas lähiajal täiustuvat liiklusandmete küsitlust, millega soovitakse sadamatelt saada külastajate kohta statistilisi andmeid. See lihtsustaks mitmeti VA tööd, näiteks saaks teada, kus on väikesadamate kasutajate põhilised liikumisalad ja sellega seoses saaks veeteede märgistuste paigaldusi optimeerida. Siit ka üleskutse väike- ja kalasadama omanikele, et võtaksid sel teemal ühendust VA Laevateede talitusega. Sellest oleks kasu ka sadamatele endile.

MTÜ Hoia Eesti Merd juhatuse liikmed tutvustasid ka oma tegemisi ja rääkisid lähiaja plaanidest. Lühidalt räägiti projekti Baltic Seabreeze hetkeseisust.

Intervjuud korraldajaga peaks kuulma laupäevahommikusest Meretunnist. Lisainfot ka Rohelise Värava kodulehelt.

Mairold

meremees ja sulesepp

One thought to “Eilsest väikesadamate õhtuseminarist”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.