Kursus – Merendusalased teadmised edasijõudnutele

26-27 aprillil viib Eesti Mereakadeemia täiend- ja ümberõppe osakond läbi kursused nimetusega “Merendusalased teadmised edasijõudnutele”. See on jätk eelmisel aastal alustatud kursusele “Merendus maarottidele”. Mida siis “maarottide” tasemelt edasijõudnutele õpetatakse?

Merekindlustus – kindlustusandja ja -võtja, peamised kaetavad riskid, kindlustusliigid jm.

Merekeskkonna kaitse – seadusandlus, reostuse vältimisega kaasnevad probleemid, tegevus reostuse ajal

Tolliprotseduurid merevedudes – kaupade toimetamine EL tolliterritooriumile, kaupade tollistaatus, regullaarliini mõiste, manifesti täitmine jm.

Vastutuskindlustus (P&I) – klubid, ajalugu, ülesehitus, kaetavad vastutuse liigid, kindlustuspreemia jm.

Kes on huvitatud oma teadmiste täiendamisest merenduse valdkonnas, võtku ühendust osakonnaga numbril 6620 378 või e-posti teel: emk01@online.ee.

5 thoughts to “Kursus – Merendusalased teadmised edasijõudnutele”

  1. Kursus kulub ära isegi neile, kes Mereakadeemia lõpetanud. Vähemalt neile, kes veel eelmisel sajandil lõpetasid. Enda enesetunde järgi võin öelda, et mereakadeemias paljusid loenguid ei olnudki. Näiteks enne 2000 aasta lõppu ei olnud näiteks SOLASE kohta eraldi loengut (inglise keele tundides põgusalt käsitleti, nii, kuidas muud mahud võimaldasid). Oli muidki asju, mis alles tööl selgusid, et oleks vaja olnud õppida. Loodan siiski, et viimase viie aastaga on õppekava kõvasti kaasaegsemaks muutunud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.