Kursus – Merendusalased teadmised edasijõudnutele

26-27 aprillil viib Eesti Mereakadeemia täiend- ja ümberõppe osakond läbi kursused nimetusega “Merendusalased teadmised edasijõudnutele”. See on jätk eelmisel aastal alustatud kursusele “Merendus maarottidele”. Mida siis “maarottide” tasemelt edasijõudnutele õpetatakse? Merekindlustus – kindlustusandja ja -võtja, peamised kaetavad riskid, kindlustusliigid jm. Merekeskkonna kaitse – seadusandlus, reostuse vältimisega kaasnevad probleemid, tegevus reostuse ajal Tolliprotseduurid merevedudes – kaupade […]

Read More

-1 sadam, suleti Naissaare sadam

Postimees edastab meile ühe kurva uudise. Arvestades just saabuvat suve jääb tõdeda, et paljud sinna lõbusõite korraldavad jahid/kaatrid peavad nüüd vist mingi muu analoogse “sissetulekuallika” leidma. Viimsi vallavalitsus sulges täna Naissaare sadama seniks, kuni selgub ekspertide hinnang sadama ohutuse kohta. Vallavalitsuse hinnangul pole praegu selge Naissaare sadama kai seisukord, samuti pole tagatud sadama kasutamise ohutus. […]

Read More

…tta kah

Kunagi nõuka aja lõpul, 1987. aastal, joonistas Priit Pärn karikatuuri, mis lõi laineid kuuendikul maakerast. Selle joonistuse tagamõtet ja sõnumit on mitmeti tõlgendatud ja seletatud, kuid tänagi vaadates leiame selle üsna aktuaalse olevat. Mina mäletan niipalju, et nii mina kui minu vanemad, kes sel ajal Saaremaal kolhoosis töötasid, seostasime karikatuuri selleaegsete suurte põllumajandusettevõtetega. Kõige paremini […]

Read More