Merendusuudiseid meilt ja mujalt

Sea Containers Ltd. on teatanud, et loobub täielikult reisilaevade opereerimisest. Eelmise aasta lõpus pakuti Silja Line müügiks kaheksa laevaga kolmel liinil. Sellele müügiprotsessile järgnevalt otsustas firma juhatus, et loobib täiesti reisilaevandusest ning paneb müüki ka laevad, mis seni seilasid Horvaatia, Kreeka ja Itaalia vetes.

————————————– ————————————

Reisilaev QUEEN OF THE NORTH suutis kokku saada kiviga Gil Island’i lähedal ning uppuda. Laev uppus vähem kui tunni ajaga. Võimud kardavad laevakütuse lekkimist, mis võib tekitada viimase 20 aasta kõige suurema reostusjuhtumi Briti Kolumbia rannikul.

————————————– ————————————

Suits tapab. Järjekordne tõestus sellele on tulekahju kruiisilaev STAR PRINCESS pardal, mille tulemusena 1 inimene suri. Pealtnägijate sõnul oli vanem ameeriklane tulnud laevaruumidest välja ning käigu pealt kukkunud ja koheselt surnud. Tulekahju tulemusena sai kannatada ligi 150 kajutit. Laeva peal veetis puhkust 2690 reisijat.

————————————– ————————————

Esmaspäeval alustab ametlikult tööd Pärnus ümberehitatud jäämurdja EVA-316.

————————————– ————————————

Sillamäe Sadamast võib saada tulevikus Muuga sadama järgi suuruselt teine sadam Eestis. Sadama taotlusel alustas linn keskkonna mõjude hindamise vedelkeemia toodete terminali ehitusele, mida hakkab arendama sadam.

Planeeritav terminal on ette nähtud vedelate keemiatoodete nagu erinevad vedelad väetised, kemikaalide segud ja ammoniaak vastuvõtmiseks raudteevagunitest, hoidmiseks mahutites ning laadimiseks laevadele. Selleks on plaanis rajada mahutipark kogumahtuvusega esimeses etapis kuni 100.000 kuupmeetrit ning perspektiivis laiendusena täiendavalt 50.000 kuupmeetrit.

See võimaldab käidelda erinevaid keemiatooteid umbes 1,5 miljonit tonni aastas.

Selliste koguste käitlemiseks projekteeritakse vastava võimsusega kaks raudtee-estakaadi, torustikud kaidele, pumba- ja kompressorjaamad ning muud vajalikud rajatised.

Lisaks sadama enda rajatavale vedelkeemia terminalile plaanib Sillamäele terminali rajamist ka Tankchem Ltd. Eestis registreeritud ent ühele suurele Vene konsternile kuuluva Tankchemi mahutipark peaks tulema mahutavusega 46.500 tonni.

Peale muude projektide arendamise kavatseb Sillamäe sadam lähiaastail juurde ehitada kuni kümme uut kaid, millega sadama territoorium suureneks maksimaalselt 100 hektari võrra. Ka uute kaide rajamiseks, mere täitmiseks ja süvendustööde tegemiseks on sadam tellinud keskkonnamõjude hindamise.

Kui kõik sadama plaanid teostuvad, saaks Sillamäe sadamast Eesti suuruselt teine sadam Muuga sadama järel. Muugal on 23 kaid ja sadama territooriumi suurus on 450 hektarit.

Aitäh BNS-le.

One thought to “Merendusuudiseid meilt ja mujalt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.