Avatud jääteed

Kuna endal plaanis homme kasutada kahte jääteed, siis sai natuke infot otsitud. Maanteeameti kodulehel on kõik ilusti kirjas. Kopeerin info ka siia.

Täna on avatud liiklemiseks järgmised jääteed:

1. Rohuküla-Vormsi 9,3 km pikkune jäätee, pealesõitudega Rohuküla ja Sviby sadamatest. Tegeliku massi piirang 2 tonni.

2. Haapsalu-Noarootsi 4,9 km pikkune jäätee. Pealesõit mandrilt Haapsalust Supeluse tänavalt ja Noarootsist Österby sadamast. Tegeliku massi piirang 2 tonni.

3. Mandri ja Kihnu vaheline jäätee pikkusega 11,5 km. Mandrilt pealesõit Munalaiu teelt ja Kihnust Sääreküla kaudu. Tegeliku massi piirang 2 tonni.

4. Saaremaa ja Hiiumaa vaheline jäätee pikkusega 16 km. Alguspunkt on Saaremaal Jõiste ja Hiiumaal Tärkma. Tegeliku massi piirang 2,5 tonni.

5. Mandri ja Hiiumaa 25 km pikkune jäätee, pealesõiduga mandrilt Rohuküla sadamast ja Hiiumaal Heltermaalt. Tegeliku massi piirang 2,5 tonni.

Teisi jääteid hetkel avatud ei ole.

Jääteel liiklemise kord:

§ Jäätee on liiklemiseks avatud ainult valgel ajal;

§ soovitatv sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantsi);

§ jääteele võivad sõidukid sõita minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;

§ sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;

§ keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;

§ tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;

§ turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;

§ ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;

§ jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Muud teavet:

§ Muutuvate ilmastiku- ja jääolude korral võidakse jäätee liiklemiseks sulgeda;

§ liiklemise korda jääteel tutvustavad pealesõidukohtadesse ülesseatud teabetahvlid;

§ igal hommikul kontrollitakse jääteede seisukorda ja antakse Maanteeinfokeskuse kaudu teada avatavates teedest;

§ jäätee seisundi, rajamise ja hooldamise nõuded:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741359

Tungiv palve sõidukijuhtidele: mitte sõita seni avamata jääteedele, see on eluohtlik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.