Alustati mitmeotstarbelise laeva EVA-316 käigukatsetusi

6. veebruaril alustati merel EVA-316 käigukatsetusi, mis kestavad kuni 16.veebruarini. Katsetuste käigus kontrollitakse laevasüsteeme kolmes etapis: 1) masinad, käiturid, elektrisüsteem; 2) elektrisüsteemide katsetus teistkordselt, sõumootor, ülekanded, käiturid; 3) navigatsiooni-, positsioneerimis- ja õlikorjesüsteem. Pärast käigukatsetuste edukat läbimist on võimalik määrata laeva üleandmise täpne aeg. Teade Eesti Veeteede Ametist 06.02.06 Loe uudist ka Eesti Päevalehest.

Read More