Reostusoht Muuga lahel / Pollution from the anchorage

Kelvingi, Leppneeme ja Rohuneeme elanikele on muret hakanud tekitama Muuga lahes ankrus seisvad laevad. Kardetakse, et laevadest väljapumbatav heitvesi võib kahjustada randasid. Tegelikult elatakse teadmatuses, kas üldse midagi pumbatakse. Tegelikult on pilsivee pumpamine merre Läänemeres keelatud kui tundlikus sisemeres. Kogu reovesi kogutakse kokku pilsitanki, mis hiljem sadamas tühjendatakse. Vältimaks reovee pumpamist salaja vette on laevadel kohustus paigaldada plommid heitvee klappidele ning ära märkida see ka laeva päevikus. Seega ei tohiks põhjust kartuseks ju olla. Samamoodi seisavad laevad ankrus sadamates üle terve maailma. Kahjuks ei ole pakutud lahendust “probleemile”. Milline see võiks olla? Laevad ei jäägi ankrusse, vaid triivivad rannikust natuke kaugemal – heitvee oht jääb tegelikult ju samaks. Laevad valivad vastava kiiruse, et jõuda sadamasse selleks hetkeks, kui kaikoht vabaneb – võimalik lahendus, kuid logistiliselt võib olla raskendatud. Muuga sadam kinni panna – kas samuti võimalus? Tugevdada kontrolli laevas veeteede ameti inspektorite poolt laeva saabudes ankrusse ja laeva sisenemisel sadamasse – finantsiliselt võib tekkida probleeme, kuid puhta keskkonna nimel ei tohiks raha lugema hakata, hilisem pauk tuleb palju kallim. Mõni muu lahendus, mis kohe pähe ei tule…Lisa (23:38): Pakuti välja veel, et ärakolimise variant on samuti olemas…

Lisaks reostusele mainitakse ära veel ilusa merevaate rikkumist ning kaldale jõudva laeva jõuseadmete mürinat. Kas laev merel rikub vaadet? Kuidas? Mida sa sellest paljast veest ikka passid.

5 thoughts to “Reostusoht Muuga lahel / Pollution from the anchorage”

  1. Nojahh.. eks ta ole. Kui ikka laevamees tahab selle sita üle parda ajada, siis ta leiab ka selleks võimaluse ja just sellise, mida seadusesilmal raske oleks tähele panna siiski arvan, et seadusandlus ja kontrollmeetmete tõhustamine on vast kõige tõhusam.

    Üks pisike sõik meenub reisist, mis viis läbi Saudi-Araabia. Kohalikust lootsiraamatust võis lugeda sealsete sanksioonide kohta, millest üks jäi eriti hästi meelde.. nimelt, kui laeva õliraamat ei olnud nõuete kohaselt täidetud, siis võis selle eest määrata laeva vanemmehhaaniku pokri pista, kui ma eiks siis kuni üheksaks kuuks. Seda näoilme muutust meie vanemmehhi näol, hetkel kui ma talle seda jõudsin nina alla hõõruda, on raske unustada :)))

    Pole jõudnud küll uurida ega kuulnud, kas ka tõstatud “probleemi” taustal on ehk keskonna uuringid tehtud. Kui pole siis vast tuleks sellest kõigest alustada, ja kui olukord tõsine siis kindlasti jõutakse ka lahenduseni, mis kõigile sobivad.

    MINA OLEN PUHASTE EESTI RANDADE POOLT !!!

  2. Karm!
    Kas on teada, mis/kes põhjustas sellise reostuse ja kas kedagi võeti ka vastutusele? Seda vist kokku ei korjatud, vaid lasti põhja vajuda või kaldale jõuda?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.