Tallinna Sadama nõukogu vabastas Toominga ametist

AS Tallinna Sadama nõukogu vabastas täna ametist senise juhi Mart Toominga, uus juht leitakse konkursi teel. Tallinna Sadama nõukogu edastatud teate järgi arutas nõukogu täna kümmet päevakorrapunkti. Nendest enamus puudutasid sadama igapäevast tööd, majandustulemusi ja töökorraldust. Esimese teemana arutati muudatusi ettevõtte juhatuses. Selles punktis otsustas Nõukogu rahuldada kahe juhatuse liikme lahkumisavaldused. Tagasi kutsuti AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Mart Tooming ja finantsvaldkonna eest vastutav juhatuse liige Aare Tammemäe.Juhatus jätkab tööd kolmeliikmelisena ning uue juhatuse esimehe leidmiseks kuulutati välja konkurss. Kuni uue juhatuse esimehe valimiseni täidab juhatuse esimehe kohustusi juhatuse liige Ain Kaljurand. Möödunud aasta aprillis Tallinna Sadamat juhtima asudes olid minu peamised ülesanded seotud ettevõtte saneerimisega. Aastaga kaasajastati ettevõtte struktuur, rakendus kuluefektiivsem juhtimine ja juurutati süsteemsemad kliendisuhted. Mulle püstitatud eesmärgid said ellu viidud ning aeg on sadama juhtimise teatepulk üle anda. Äri on sageli nagu teatejooks,” ütles Mart Tooming pressiteate vahendusel.

Aare Tammemäe ütles pressiteates oma lahkumisavaldust kommenteerides, et siin töötatud aja jooksul on Tallinna Sadam arenenud tänapäevase juhtimisega ettevõtteks, hoidnud selget initsiatiivi teenuste ja hindade struktuuri parandamisel, juurutanud uue mõõdikute süsteemi ning suurendanud oluliselt laenuvahendite osakaalu investeerimisprogrammi elluviimiseks. “Olen töötanud Tallinna Sadamas neli aastat ja nüüd valmis uuteks väljakutseteks,” lisas Tammemäe. AS Tallinna Sadam nõukogu esimees Neinar Seli ütles juhatuses toimuvaid muudatusi kommenteerides pressiteates järgmist: “Mul on hea meel, et aastaga on ettevõte korralikult saneeritud, mille üheks kõnekaks näiteks on juhtimiskulude vähendamine 30 miljoni krooni võrra. Praegune Tallinna Sadama nõukogu leiab, et sadama areng võiks olla veelgi kiirem. Selle tagamiseks on oluline parandada koostööd teiste infrastruktuuriettevõtetega, eelkõige Eesti Raudteega. Uuelt juhtkonnalt ootame riskide maandamist, mis on seotud liigse sõltumisega ühest kaubagrupist. Loodame tugevdada positsioone erinevate kaubagruppide kaasamisega, sealhulgas konteinerveod ning kohaliku eksport-import kauba osakaalu suurendamisega”.

2004. a läbis ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid 37,4 mln tonni kaupa, mis oli 7,2% rohkem kui 2003 a. Reisijate arv suurenes ligi 15% ulatudes 6,74 mln reisijani.
AS Tallinna Sadam 2004. a tegevustulud ületasid esmakordselt 1 miljardi piiri, ulatudes 1,06 miljardi kroonini, kasv 10,5%. Tallinna Sadama tegevuskulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 35 mln krooni ehk 6,3%.

2004 a tegevuskasumiks kujunes rekordiliselt 540 miljonit krooni ning puhaskasumiks ligi 400 miljonit krooni.

Äripäev, 28.06.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.