Savisaar kustutas Tallinki 30 miljoni kroonise võla

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna juhataja Eva Vanambi sõnul võttis Savisaar 23. mail vastu käskkirja, millega tunnistas lootusetuks veeteede ameti ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ASidele Tallink Grupp ja Hansatee Cargo tuletorni- ja jäämurdetasude võlgnevuse osas.Vanamb selgitas, et võlgnevus tekkis 2003. aastal ja 2004. aasta esimesel poolel ning oli kokku umbes 30 miljonit. Käskkiri võeti vastu veeteede ameti esitatud taotluse alusel, mis oli tingitud asjaolust, et varasematel aastatel ja seda kuni 2004. aasta 1. juulini reguleeris tuletorni- ja jäämurdetasude maksmist teede- ja sideministri määrus, põhiseadus aga ütleb, et riiklikud maksud, koormised, lõivud, trahvid ja sundkindlustuse maksed sätestab üksnes seadus.

Teede- ja sideministri määruse vastuolule põhiseadusega pööras Vanambi kinnitusel tähelepanu õiguskantsler.

“Riik on põhjalikult kaalunud võimalust nimetatud tasusid kohtu kaudu nõuda, kuid on hinnanud võiduvõimaluse kesiseks. Võimaliku veelgi suurema kahju ärahoidmiseks otsustati nimetatud võlgnevused riigi raamatupidamise üldeeskirjale toetudes lootusetuks tunnistada ning bilansist maha kanda,” märkis Vanamb.

Päevaleht, 20.06.2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.